Difference between revisions of "אוצר:אישור"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(לתועלת השואלים, קרדיט לבסיס העיצוב וחלק מהנוסח לאנשי ויקיפדיה העברית)
 
m (added Category:אוצר using HotCat)
 
Line 23: Line 23:
 
תאריך ________, שם בעל/ת הזכויות ביצירה _________
 
תאריך ________, שם בעל/ת הזכויות ביצירה _________
 
</div>
 
</div>
 +
 +
[[קטגוריה:אוצר]]

Latest revision as of 21:42, 22 August 2020

אישור לאוצר הספרים עבור מחברי ספרים ובעלי זכויות[edit]

מחברים ומהדירים רבים מבקשים לתרום את פרי עמלם למסגרת המתאימה ב"אוצר הספרים היהודי השיתופי".

אך במקרים רבים, לצערנו לא נוכל לעשות שימוש בשל בעיות בנוסח האישור שאינו ברור דיו. כדי שנוכל להשתמש בעבודתכם לתועלת הציבור, נשמח אם תשקיעו מספר דקות כדי להבטיח את תקינות האישור. באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת המערכת WikiJewishBooks@Gmail.com שיכלול את הטופס האחיד הבא.

את המילה "יצירה" יש להחליף בשם היצירה. הבהרה: אין להעביר אישור על גבי מסמך Word וכדומה, שכל אחד יכול לכתוב ואין בו עקבות של המאשר.

לכבוד אוצר הספרים היהודי השיתופי,

בזאת אני מאשר/ת שאני היוצר/ת או בעל/ת הזכויות המלאות ביצירה ____________________ (חובה למלא שם יצירה).

אני מסכים/מסכימה לפרסם את היצירה בהתאם לתנאי הרישיון של אוצר הספרים היהודי השיתופי כפי שהם מופיעים בדף אוצר:זכויות יוצרים.

אני מאשר/ת שאני מעניק/ה לכל אחד או אחת את הזכות להשתמש ביצירה לשימוש אישי, לא ציבורי ולא מסחרי, ולשנות אותה בהתאם לצורכיהם, כל עוד הדבר נעשה בהתאם לתנאים המפורטים ברישיון ולחוקים מתאימים אחרים.

אני מודע/ת לכך שזכויות היוצרים ביצירה שמורות גם לי, וכי האישור לא ימנע ממני לעשות כל שימוש שהוא ביצירה המקורית כפי שיצאה מתחת ידי.

אני מודע/ת לכך שהרישיון הנ"ל נוגע רק לעניין זכויות היוצרים, ואני שומר/ת על האפשרות לנקוט באמצעים נגד כל מי שיעשה ביצירה שימוש שיש בו הוצאת לשון הרע, הפרה של זכויות פרט, חוקי סימנים מסחריים וכיוצא באלה.

אני מאשר/ת כי הסכמתי היא בלתי חוזרת וכי היצירה עשויה להישמר לצמיתות באוצר הספרים היהודי השיתופי ובהתאם למפורט ברישיון.

תאריך ________, שם בעל/ת הזכויות ביצירה _________