תוספות רי"ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

תוספות רי"ד על מסכתות הש"ס[edit]

סדר מועד

סדר נשים

סדר נזיקין

סדר טהרות

מהדורות[edit]

תוס' רי"ד על מסכתות ב"ק ב"מ וב"ב, ושלוש מהדורות על מסכתות ע"ז נדה שבת וחגיגה. הוצאת דפוס ראשונה. לבוב תרכ"ב