תבנית:חלונית

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search


מטרה[edit]

מטרת התבנית ליצור חלונית טקסט צפה משמאל לטקסט המרכזי. בדרך כלל למטרות קישורים וכדומה.

פרמטרים[edit]

<templatedata> { "description": "יצירת חלונית", "params": { "מרכז": { "description": "יישור החלונית למרכז. יש להזין תוכן כלשהו כדי למרכז.", "type": "string" }, "ניקוד": { "description": "להגדיר גופן מתאים לניקוד. אם מגדירים ניקוד=כן הגופן בתבנית יהיה Taamey Frank CLM המתאים לטקסט מנוקד", "type": "string" }, "רקע": { "description": "צבע הרקע של החלונית. ברירת מחדל #FFFFFF", "type": "string" }, "רוחב": { "description": "רוחב באחוזים או ב־em. ניתן לכתוב באחוזים (40%) או במדויק (2.5em). ברירת מחדל 20em.", "type": "string" }, "רוחב מקסימלי": { "description": "רוחב מרבי באחוזים או ב־em. ניתן לכתוב באחוזים (30%) או במדויק (0.5em). ברירת מחדל 40%.", "type": "string" }, "כותרת": { "description": "תוכן של הכותרת. אופציונאלי. ברירת מחדל ריק.", "type": "string", "suggested": true }, "רקע כותרת": { "description": "צבע הרקע של כותרת החלונית. ברירת מחדל #FFFFFF", "type": "string" }, "יישור": { "description": "יישור הטקסט בתוך החלונית. האפשרויות הן: center (מרכז), left (שמאל), ברירת מחדל היא יישור לימין", "type": "string" }, "תוכן": { "description": "תוכן הטקסט שיכתב.", "type": "string", "required": true }, "מקור": { "description": "מקור של תוכן הטקסט, שיופיע בחלק התחתי", "type": "string" }, "מאת": {} }, "format": "block" } </templatedata>

דוגמה1[edit]

"אחד מי יודע, אחד אני יודע."

הגדה של פסח

{{חלונית
|תוכן = "אחד מי יודע, אחד אני יודע."
|מקור = הגדה של פסח
}}

דוגמה2[edit]

הגדה של פסח

"אחד מי יודע, אחד אני יודע."

הגדה של פסח

{{חלונית
|כותרת = הגדה של פסח
|תוכן = "אחד מי יודע, אחד אני יודע."
|מקור = הגדה של פסח
}}

דוגמה3[edit]

הגדה של פסח

"אחד מי יודע, אחד אני יודע."

הגדה של פסח

{{חלונית
|כותרת = הגדה של פסח
|תוכן = "אחד מי יודע, אחד אני יודע."
|מקור = הגדה של פסח
|רקע = khaki
}}

דוגמה4[edit]

הגדה של פסח

"אחד מי יודע, אחד אני יודע."

הגדה של פסח

{{חלונית
|כותרת = הגדה של פסח
|תוכן = "אחד מי יודע, אחד אני יודע."
|מקור = הגדה של פסח
|רקע = khaki
|רקע כותרת = lime
|יישור = center
}}

דוגמה5[edit]

הגדה של פסח

"אחד מי יודע, אחד אני יודע."

הגדה של פסח


{{חלונית
|הגדה של פסח
|"אחד מי יודע, אחד אני יודע."
|הגדה של פסח
}}