שם אריה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
שם אריה
והוא חבור ואסיפות שאלות ותשובות ספונות וחשובות כסדר ארבעה חלקי השולחן ערוך. וגם שני קונטרסים אשר נצרכים המה לכל מעיין, קונטרס רוב וספק בממון וקונטרס הזמה.
ואלה התשובות אשר השבתי לכל שואל מאתי דבר ה' זו הלכה. נאמרים בפלפול ובסברות מסבירות להלכה כיד ה' הטובה עלי. אני אני המחבר אריה ליבוש באלחובר בא"א מ"ו מוהר"ר אליהו ז"ל. החונה פה עיר זסלב עיר ואם בישראל. במחוז וואלין אשר במדינת רוסיא האדירה. בעל המחבר ספר ערוגת [!] הבושם על חלק ראשון מיורה דעה.

ווילנא
בדפוס האלמנה והאחים ראם
שנת תרל"ג לפ"ק

מהדורת דפוס[edit]

  • וילנה תרל"ג; ח"א - באתר "אוצר החכמה"; אבן העזר - באתר "אוצר החכמה"

תוכן העניינים[edit]


אורח חיים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיז.


יורה דעה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעג.


חושן משפט: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולז.


הוספות: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיט.


אבן העזר (ח"ב): אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיז.


·
מעבר לתחילת הדף