שיחה:תוספות/מועד קטן/י/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

תוד"ה הדיוט[edit]

סוף תוד"ה ההדיוט, או שמא אין כל דבר האבד מותר בלי שינוי כו'. ומסוהש"ס ציין בזה לתוס' פסחים נ"ה ב' שם ד"ה עולי רגלים. ונ"ב עי' מהרש"א שם שמבואר שלמד בתוס' שם שהיתר עולי רגלים אינו מטעם דבר האבד ושם ל"ש דבר האבד ודלא כתוס' כאן ומ"מ לא יהי' ראי' לחילוק בין סוגי דבר האבד כלפי שינוי. --על שפת הים (שיחה) 13:03, 19 במרץ 2021 (IST)