שיחה:בבלי/עבודה זרה/ג/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו[edit]

צריך להבין מדוע נקט 'בראש גגו'. והן אמת שמבואר ברש"י פ"ק דסוכה שכך היה מנהגם לעשות הסוכה בראש הגג, לגבי דין חופה בסוכה. וכן מבואר בכמה משניות שאמרו העלום לסוכה, וכן מי שירד מחמת ירידת גשמים אימתי צריך לעלות ועוד. אך מ"מ צ"ב מה ההדגשה בזה.

ושמעתי ביאור נפלא בזה, שכיון שניתנה מצוה זו לגויים, רואים הם בכך בעיה שצריך לפותרה ועל כן מנסים הם בכל כוחם לברר מהי הדרך הקלה ביותר ובמיעוט חסרון כיס שיוכלו לצאת ידי חובתם, ולא סגי להו בדופן שלישית טפח או בדין לבוד, עד שהם סומכים דעתם על חד מ"ד (רבי יעקב בסוכה ד:) המכשיר בעשיית קונדסין בד' פינות הגג לצאת ידי חובת מחיצות בגוד אסיק. וזה מדגישה הגמרא מיד כאו"א נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, היינו באופן של גוד אסיק בקונדסין. ובזה יבואר ביותר מה שנותן להם דוקא מצות סוכה שאין בה חסרון כיס, להראותם שאף במצוה קלה כל כך ינסו בכל כוחם להמעיט עוד יותר בהוצאה, ולא יכולו לטעון שמחמת כובד המצוה חיפשו דרך להמעיט בהוצאה. ועל כך מקדיר עליהם חמה, לראות היעמדו דבריהם, ביושבם בסוכה שמחיצותיה דיניים ולא מציאותיים, והחמה אינה מבחנת בין חסרון דפנות לקיומם מדין גוד אסיק, וכיון שאינם אלא תחת סכך ללא דפנות, מיד כל אחד ואחד יוצא מסוכות ומבעט. מי אדיר (שיחה) 15:31, 24 בספטמבר 2021 (IDT)