שיחה:בבלי/מועד קטן/ח/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף ח עמוד א[edit]

מאי שנא שלשים יום כו'[edit]

אמר רב כהנא אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שכינס מעות לעלות לרגל ובא ספדן ועמד על פתח ביתו ונטלתן אשתו ונתנתן לו ונמנע ולא עלה באותה שעה אמרו לא יעורר על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלשים יום.
לכאורה זה חשש רחוק ומדוע גזרו מטעם זה? (משתמש דב"ש) ש"ס יידן (שיחה) 19:19, 27 בינואר 2022 (IST)

במעשה שהיה גוזרים אפילו בחשש רחוק, כדמצינו במעשה דמים אחרונים על השפתיים וכד"ו בהרבה מעשים. (משתמש יונה)