שיחה:בבלי/כתובות/כא/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

איקלע רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא למזבן שומשמי ואמר הכי אמר שמואל עד ודיין מצטרפין[edit]

ראיתי לאחד ששאל מדוע נקט הגמרא שאיקלע למזבן שומשמי.

וחשבתי לתרץ שהגמ׳ מספר כן להגיד שבחו שאפילו בשעת שהלך לסחורה עסק בתורה. (משתמש:דב״ש)