שולחן ערוך/אורח חיים/תרכה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שולחן ערוך TriangleArrow-Left.png אורח חיים TriangleArrow-Left.png תרכה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
אליה רבה
כף החיים
מגן אברהם
מחצית השקל
משנה ברורה
שערי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
בכורי יעקב
ט"ז
לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

הלכות סוכה
סימן תרכה

א בסוכות תשבו א שבעת ימים וגו' (א) כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ב הם ענני כבוד שהקיפם בהם ג לבל יכם שרב ושמש: (ב) ומצוה לתקן ד הסוכה מיד ה לאחר י"כ דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה [מהרי"ל]:שולי הגליון


· הבא >
מעבר לתחילת הדף