שאלות חזרה/פסחים/פרק תשיעי

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
מהר"ם חלאווה

שאלות חזרה
שאלות חזרה


שאלות חזרה TriangleArrow-Left.png פסחים TriangleArrow-Left.png פרק תשיעי

<דף זה מרכז את שאלות החזרה על כל דפי פרק תשיעי במסכת פסחים. לעריכת השאלות והתשובות יש ללחוץ על הקישור "עריכה" שעל ידי שמו של כל דף >


פרק תשיעי

דף צב[edit]

פרק מי שהיה

מי מרשימה זו אינו נדחה לפסח שני: אונן, טמא, דרך רחוקה, מזיד, אונס, שוגג?


האם מי שהיה בדרך רחוקה יכול לשלוח שליח לשחוט עליו את הפסח?


כיצד ניתן להוכיח משאלת המשנה א"כ למה נאמר טמא או שהיה בדרך רחוקה, לנדון אם יכול לשחוט ע"י שליח?


מעבר לתחילת הדף

דף צג[edit]

רבי עקיבא מקיש טמא שסיפק בידו לעשות לדרך רחוקה, מה הכוונה טמא שסיפק בידו לעשות (2)?


האם נדות וזבות נדחות לפסח שני, ובמה זה תלוי?


מה הנפקא מינה אם הפסח השני רגל בפני עצמו או תשלומין (2)?


כי קרבן ה' לא הקריב במועדו, על איזה קרבן מדובר?


מאיפה יודעים חיוב כרת במברך את השם?


הזיד בפסח ראשון ושגג בשני האם חייב כרת?מעבר לתחילת הדף

דף צד[edit]

האם המחלוקת אם שוחטין על טמא שרץ תלויה במחלוקת אם דרך רחוקה נמדדת לפי זמן שחיטה או זמן אכילה?


"ובדרך לא היה", מה בא ללמדנו (3)?


כמה מרחק הילוכה של השמש?


כמה מהלך אדם בינוני ביום וכמה בזמן שבין עלות השחר לנץ וכמה במרוצה?


היכן נמצאת השמש בלילה ומה הראיה?


מהו שיעור דרך רחוקה (4)?


מה הצד שדרך רחוקה תיקבע לפי איסוקפה והרי יכול להיכנס ולעשות את הפסח?


מעבר לתחילת הדף

דף צה[edit]

מנין יודעים שבפסח שני לא נוהגים דיני פסח ראשון שאינם על גופו?


מה מרבים וממעטים מהפרטים: על מצות ומרורים, לא ישאירו ממנו עד בקר ועצם לא ישברו בו?


האם פסח ראשון ושני טעונים הלל, מתי ומנין?


האם פסח ראשון ושני דוחים שבת וטומאה והאם טעונים לינה?


היו רוב הציבור זבים האם נדחים לפסח שני, ומה דינם כשנעשה הפסח בטומאה לענין אכילה וכניסה לעזרה?


מה הספק אם טמאי מתים נדחקו ונכנסו לעזרה ומה הפשיטות?


מעבר לתחילת הדף

דף צו[edit]

מה הספק והפשיטות לענין אכילת אימורים על ידי טמאים בפסח הבא בטומאה?


מה עשו עם האימורים בפסח מצרים?


לגבי איזה דין ממעטים "זה" בפסח מצרים ולא בפסח דורות, ומדוע לא ממעטים כן בשאר מקומות?


באיזה קרבנות נאמר דין ביקור, ומנין?


מדוע צריך למעט גם בן נכר וגם ערל?


מה דין תרומה לענין המרת דת ומילת זכרים ומה דין מעשר לענין ערל?


ונאכל בחפזון בלילה אחד. על מה קאי ומה הראיה?


מהו הזמן הקובע לגבי דחיית הפסח?


באיזה אופן תמורת פסח אינה קריבה (2)?


מה לומדים מהכתוב "אם" "כשב" "הוא" "ואם עז"?


מעבר לתחילת הדף

דף צז[edit]

מהן חמשה חטאות מתות (סימן: ותמנע)?


חטאת שנתכפרו בעליה, באיזה אופן תמות?


חטאת שעברה שנתה, באיזה אופן תמות?


אמר שמואל כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים, לדעת מי אמר זאת ובאיזה מקרה?


מה הצד לפרש את דברי שמואל לדעת רבי ולדעת רבנן במחלוקתם בדין חטאת שנתכפרו בעליה, ומה הדחיה?


מעבר לתחילת הדף

דף צח[edit]

מהם 3 ה"שמע מינה" הלמדים ממשנתנו בנוגע למפריש נקבה לפסחו?


בברייתא מבואר שאם הפריש פסחו ומת בנו מביא ממנו שלמים לי"ז, למה לא לט"ו?


אם בנו ממונה יביאנו לשום פסח ואם לא יביאנו לשם שלמים, כיצד אפשר ליישב את הסתירה שאין הבן אונן ואין הקרבן נדחה (5)?


נתערב פסח בבכורות מה הבעיה, ומה הפתרון?


חבורה שאבד פסחה והלך אחד לבקשו, באיזה ישרף קרבנו?


חמשה חבורות שנתערב פסחם מה יעשו?


מעבר לתחילת הדף

דף צט[edit]

האם ניתן להסתלק מקרבן הפסח ולמנות מישהו אחר על הקרבן?


במקרה של חמשה חבורות של חמשה חמשה בני אדם, האם היה אפשר להסתפק בפחות אנשים כדי להגיע לאותו הפתרון?פרק ערבי פסחים

ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי, למי נוסף הציווי ואפילו מן התמחוי, וכיצד יקיים דין זה?


מה החידוש במשנה שלא יאכל סמוך למנחה בערב פסח והלא זה דין כללי בכל ערב שבת (2)?


לדעת האוסרים, מאיזו שעה אסור לאכול בערב פסח ובערב שבת?


מעבר לתחילת הדף


מעבר לתחילת הדף