שאלות חזרה/פסחים/נב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף נב[edit]

הבקי בקביעות הירח האם חייב לנהוג יו"ט שני של גלויות?


כיצד העניש רב יוסף את מי שחילל יו"ט שני של גלויות ומדוע בחר בעונש זה?


לדעת רבי יהודה א"ל צא והבא לך אף אתה, במה נחלקו ר"י ורבנן (6 הצעות בגמרא)?


מה דין כובש 3 מיני כבשין לענין ביעור?


מה קובע את זמן הביעור ומנין?


היכן מבערים פירות שביעית ומנין?


כיצד קץ ר' אילעאי כפניות בשביעית ולא חשש לאיסור לאכלה ולא להפסד (2 אפשרויות)?