שאלות חזרה/פסחים/מו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף מו[edit]

במשנה כתוב וכן לענין טומאה, וקשה שהרי לענין טומאה תלוי בקפידא ולא בשיעור כזית?


מהו בצד החרש ומה דינו?


לענין מה נאמר בסוגיא שיעור: פחות ממיל, מיל, וארבעה מילין?


כיצד אופים מיום טוב לשבת?


מה דין האופה מיום טוב לחול?


מדוע מותר לשחוט בהמה מסוכנת ביו"ט אף שכבר אכל את אכילתו?


מעבר לתחילת הדף