שאלות חזרה/פסחים/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף ד[edit]

כיצד השיב רב לר' חייא על שאלתו בדבר חיותם של אביו ואמו?


מה היה הסימן לאותו אדם שמשבט זבולון הוא?


מדוע בודקים חמץ בלילה ואיזה טעם נדחה בגמרא?


מה צדדי הספק אם השוכר או המשכיר בודק את החמץ ומה הפשיטות בגמרא?


האם בית בי"ד הוא בחזקת בדוק, למאי נ"מ והאם אפשר לפשוט מהברייתא שנשים עבדים וקטנים נאמנים על ביעור חמץ?


האם בית שנמצא לא בדוק חשוב מקח טעות, במקום שבודקים בעצמם ובמקום ששוכרים בודק?


מעבר לתחילת הדף