רש"ש/מועד קטן/כו/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
רמב"ן
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
קרן אורה
רש"ש

שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


רש"ש TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png כו TriangleArrow-Left.png ב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא (בסה"ע) אמר כמה לית ביה דעתא להאי צורבא מרבנן. בגיטין (לז ב) אמר רבה עליו כהאי גוונא. ונ"ל דכן יש לגרוס כאן רבה איתרע ביה כו':

תד"ה כך. ועוד צ"ע. הוא סוף הענין דלמעלה:

תד"ה תחילת. ל"י ממאי מפיק טעמא דלעיל כו'. עמש"כ שם. ומה שנדפס בגליון לעיין בכלים פכ"ד. שם לא נמצא כלום מענין זה. ול"נ להסמיך טעמי' מהא דתנן שם פכ"ט מ"ד חוט מאזנים כו' (ופי' הרע"ב שאוחזין בו המאזנים) שלש אצבעות. אלמא דיש בהן די אחיזה. וכן הקומץ היה בג"א (יומא מז):

תד"ה קורע. ובירושלמי כו' א"ל קיים היה ומת א"ת ל"י אם מת על אתר א"צ לקרוע כו'. כצ"ל. ותיבות וכן קרע על אביו ונמצא בנו צריך להציגם בסה"ד ור"ל דלשינויי דר"א שם גם בקרע על אביו ונמצא בנו ל"י אלא א"כ נודע לו שהוא בנו בתכ"ד (ולשנויא קמא דשם בסתם) ודלא כמשמעות הירושלמי ומס' שמחות. ולכאורה ה"נ להשוותם יחד ולאוקמי הא דירושלמי ודשמחות ג"כ בתכ"ד דוקא (או בסתם) כדמוקמינן שם הברייתא דתני יצא. ולפ"ז יצא לנו דין חדש דבקרע על בנו ונמצא אביו אפילו בתכ"ד (או בסתם) ל"י מהא דמס' שמחות ול"מ כן מהפוסקים וצ"ע:

תד"ה ארנב"י. תימה מאי מוסיף כו'. עי' שבת (כא) ובגה"ש שם:

בסה"ד י"ל כמו שפי' דנהי שא"צ לקרוע כו'. כצ"ל:

שם בא"ד מכל מקום אם קרע טפי שפיר כו'. ונסתפקתי אם רשאי להאחות היתרון או לא:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף