רש"י/יומא/כג/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רש"י TriangleArrow-Left.png יומא TriangleArrow-Left.png כג TriangleArrow-Left.png א     TriangleArrow-Right.png עמוד קודםעמוד הבא TriangleArrow-Left.png

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


שאינו נוקם. נקמתו:

ונוטר. איבה כנחש בלבו:

איני כמותך שלא השאלתני זו היא נטירה. שהדבר שמור בלבו ולא הסיחו מדעתו:

דנקיט בליביה. ואם בא אחר לנקום נקמתו בקיום המשפט ישתוק:

דמפייסו ליה. לבקש מחילה:

חולה. אינו יכול לכבש אצבעותיו וכשמוציא אחת יוצאה חבירתה עמה:

ויחידים. בחולין שאינן יושבין עם שאר בני אדם אלא שוכבין או יושבין לבדם:

אלא אחד. אין נמנה אלא איש אחד:

אין מוציאין. עם האצבע לא שליש ולא גודל דאין מוציאין שתים:

ואם הוציא שליש מונין לו. שאינו רמאי לפי שהוא ניכר שאינו משני בני אדם שאין יכול להרחיק זה מזה:

גודל. אם הוציא גודל אין מונין לו כלל אלא מוציאין אותו מביניהן:

הממונה בפקיע. הממונה על רצועות המלקות:

שליש. אצבע שלישי אם הוציא שלישי מונין לו קא סלקא דעתיה מונין לו שנים:

מטרקא דטייעי. רצועות ישמעאלים העשויה שוט לסוסים:

דפסיק רישיה. לכך קרויה פקיעה שאינה רחבה בראשה כשאר רצועות מלקות אלא מפסקת בראשה לרצועות דקות כדי שירגיש בה הסוס יותר ופקיע לשון פיסוק וסדקים כמו מבלאי מכנסי הכהנים מפקיעין לשון קריעה:

דתנן. במסכת שקלים (פ"ה משנה א):

ביבאי. שם האיש:

היו מפקיעין. לעשות פתילות לשמחת בית השואבה בחג:

נגדא. רצועות מלקות:

על מעלות האולם. בהר הבית אולמות הרבה בנה שם הורדוס כמו שכתוב בספר יוסף בן גוריון על מעלות האולם בהר הבית אולמות גרסינן בתוספתא:

על מי להביא. משל מי תלקח מן היושבים בעיר או מן הכהנים שומרי עזרה:

געו. צעקו:

הרי הוא כפרתכם. מיתתו תכפר עליכם:

ארבע אמות מאי עבידתייהו. גבי מרוצת שפיכות דמים:

עשרה דברים. בבבא קמא חשיב לה בפרק מרובה (דף פב:):


< עמוד קודם · עמוד הבא >


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון