רד"ק/תהילים/קיא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רד"ק TriangleArrow-Left.png תהילים TriangleArrow-Left.png קיא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י
רד"ק


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

הללויה. זה המזמור נאמר באל"ף בי"ת, שתי אותיות בפסוק אחד ובשנים פסוקים האחרונים שלש שלש, כי המזמור קצר והוא מזמור נכבד ידבר בו להתבונן במעשה האל ולזכור תמיד נפלאותיו. ואמר בו להתעסק ביראת האל ובחכמה וכל משמור שנאמר באל"ף בי"ת נראה כי לפי גדלו והדברים נכבדים שנאמרים בו, נאמר כן ברוח הקדש: אמר למשורים הללויה. כי כן אעשה גם אני אודה את ה' בכל לבב כלומר בכל כוונת לבי:

בסוד ישרים ועדה. בעצת ישרים והא ישראל, כי הם ישרים במעשיהם על פי המשפטים שנתן להם האל ית':

ועדה. כמו ובעדה ובי"ת בסוד במקום שנים כלומר בעצת ישראל ובעצתם אודנו כי כולם יסכימו עמו:

ב[edit]

גדלים. זהו תחילת ההודאה אמר גדולים מעשה האל שעשה בנבראים ואע"פ שהם גדולים:

הם דרושים לכל חפציהם. כלומר לכל מי שיחפוץ להתבונן בהם ודורש אותם הם דרושים ונמצאים לו:

וחפציהם. תואר מן חפץ חפצים:

ג[edit]

פעלו. שהוא השמים והארץ ראה כי הוד והדר הוא:

וצדקתו. שהוא העולם כולו שהוא צדקה מאתו לנבראים עומדת לעד:

ד[edit]

זכר עשה. אחר שספר מעשיו בעולם שהם גדולים ונוראים, ספר בנבחרים הנבראים מטה והם ישראל. ואמר כי זכר עשה לנפלאותיו שעשה עמהם במצרים ואותם היו תחילת הנפלאות והיו כל כך הנפלאות גדולים, שהם נזכרים בכל דור ודור:

חנון ורחום ה'. שחונן אותם וריחם עליהם, ויש לפרש זכר עשה כי הנפלאות שעושה במצרים בכל דור ודור עושה זכר לנפלאותיו הראשונים שעשה עמהם במצרים. שאדם זוכר אותם על אלה הנפלאות:

ה[edit]

טרף. טרף ממון מצרים:

יזכור. בזמן רב בריתו שכרת עם אברהם אבינו בין הבתרים:

ו[edit]

כח מעשיו. אף על פי שהראה להם נפלאותיו ומעשיו הגדולים הגיד להם לעמו כשאמר להם שיתן להם נחלת גוים, כי כשהוציאם ממצרים לא היה כל כך כחו נראה כמו שנראה כשגירש שבעה גוים גדולים ועצומים מארצם והשכין בה ישראל: ואמר הגיד. כי זה היה יותר פלא כי קודם המעשה אמר להם זה שלא יאמר ובדרך מקרה היה, לפיכך הגיד להם קודם שיעשה זה וכן עשה:

ז[edit]

מעשי ידיו. מה שעשה במלחמות הגוים וגרשם מארצם לא יאמרו כי עול היה אבל אמת ומשפט היה:

אמת. שקיים דבורו שאמר לאברהם אבינו:

ומשפט. כי לא היה מן הדין שישבו בה עוד מפני מעשיהם הרעים והארץ ההיא היא אדמת הקדש, ולא יתכן שישארו בה עושי התועבות ההם. הנה אמת ומשפט:

נאמנים כל פקודיו. ולא זו בלבד אלא כל פקודיו נאמנים אין בהם עולה:

ח[edit]

סמוכים. כי יעמדו ולא ימוטו לעולם, לפי שהם עשויים באמת ובדרך ישר. לפיכך לא יכשלו ההולכים בהם והשומרים אותם:

ט[edit]

שלח. להם פדות וצוה שיזכרו לעולם בריתו: כי קדוש ונורא שמו. לפיכך יראוהו והייתם קדושים כי הוא קדוש שקדשם והבדילם מן האומות:

י[edit]

ראשית. וצוה להם ראשית חכמה יראת ה', ואנה צוה להם זה כשאמר את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק וגו', תחילה אמר תירא ויראת ה' היא שמירת התורה והמצות, והחכמה היא חכמת החקירה האמיתית לדעת כל מעשה בראשית והיא כבוד האל יתברך כי בה יכיר אדם את בוראו, לפיכך אמר אחר כן ואותו תעבוד, ובהתבודדו בחכמה ההיא ויסיר מלבו כל דברי העולם השפל אז ידבק באל יתברך לכן אמר ובו תדבק. כי נפשו קשורה בעליונים, ואז ידע שמו זהו ובשמו תשבע כי מי שאינו יודע שמו אינו ראוי לישבע בשמו, והקדים באותו פסוק יראת ה' לעבודה וכן בזה הפסוק צוה להקדים יראת ה' לחכמה: ואמר ראשית חכמה יראת ה'. אמר מי שהכין לבבו להתעסק בחכמה תחיה יתעסק ביראת ה' ויעשה ממנה שורש ועיקר ועל דרכיה יתנהג בחכמה שילמד, ואם ילמד אדם חכמת החקירה תחילה אולי יבהל ברוחו ויעיז מצחו להכחיש האותות והמופתים הגדולים הנמצאים בכתבי הקדש לפיכך צרך להקדים לימוד התורה שהיא יראת ה', וישים בלבו להאמין כל הכתוב בה חידוש הועלם ושינוי הטבע באותות ובמופתי' וכאשר יתבונן האדם בתורה ימצא בה דרכי החכמים כמו דכתיב כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וגו'. כי אין צריך לומר התור והמצות שהם בנויות על דרך השכל כי גם החוקים אשר נאמר עליהם שאין להם טעם כן הוא שאין להם טעם נראה לרוב בני אדם, אבל החכם המתבונן בהם ימצא טעמם ברור ומבואר, ואחר שהתבונן החכם המבין בדברי התורה וישימה יסוד לחכמה וישתדל בלבו לקרב הדברים הרחוקים אל הדעת וילמד חכמת הפילוסופיה, אחרי כן לא תשתבש דעתו בלמדו החכמה בתורה אשר למד תחילה כי כבר תקעה יתד במקום נאמן ויקרה דרכי החכמה אליה בכל כחו, לפיכך אמר ראשית חכמה יראת ה': ואמר שכל טוב לכל עושיהם. פירוש שכל טוב והשגחה טובה יש לעושה את שתיהן שמתעסק ביראת ה' ובחכמה, או פירוש שכל טוב. הצלחה כלומר שיצליח המתעסק בשתיהן בעולם הזה ובעולם הבא:

תהלתו עומדת לעד. כי עושה מעשה היושר, ושומר התורה והמצות תהיה תהלתו בפי האנשים לכמה דורות ולנפשו גם כן עומדת לעולם הבא לעד עד עולם וכבר הרחבנו יותר בפירוש הפסוק הזה בפתיחת פי' נביאים:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.