ראשי תיבות בבלי/עבודה זרה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה בראשי תיבות

פרק ראשון – לפני אידיהן[edit]

פרק שני – אין מעמידין[edit]

פרק שלישי – כל הצלמים[edit]

פרק רביעי – רבי ישמעאל[edit]

פרק חמישי – השוכר את הפועל[edit]

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת עֲבוֹדָה זָרָה וְהַדְרָךְ עֲלָן