ערוך השולחן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
ערוך השלחן
על ארבעה חלקי שולחן ערוך ושאר הלכות
בו יבואר כל הדינים והלכות הכתובים בשולחן ערוך עם כל הדינים המפוזרים בספרי האחרונים. וכל דין ודין בארתי בטעמו בעזה"י עפ"י הצעות וראיות מגדולי הפוסקים. והכל בלשון צח וקל ובסדר נכון כאשר עיניך תחזינה מישרים בפנים הספר
מאתי יחיאל מיכל בהרב מוהר"ר אהרן הלוי עפשטיין החונה בק' נאווהרדק בעה"מ ספרי ערוך השלחן וספר אור לישרים על ספר הישר לרבנו תם

תוכן העניינים[edit]

הקדמהכבוד מלך