ספר הישר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר הישר

והוא ספר כולל כמה ספורים ומדרשי רז"ל על חמשה חומשי תורה וקצת ספר יהושע ושופטים:

בלשון צח וערב מושך לבות בני האדם להכיר נפלאות ה' וחסדיו:


תוכן עניינים[edit]

מהדורות דפוס[edit]

  • וינציה שפ"ה באתר "HebrewBooks" באתר "HebrewBooks"
  • פראג ת"כ באתר "HebrewBooks"
  • ורשה תרל"ג באתר "HebrewBooks"
  • ירושלים תשמ"ז באתר "HebrewBooks"