משתמש:סיני ועוקר הרים/טיוטה:אינדקס תורה 2

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ספר בראשית[edit]

פרשת בראשית: פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו (א-ח) פרשת נח: פרק ו (ט-כב) פרק ז פרק ח פרק ט פרק י פרק יא פרשת לך לך: פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז פרשת וירא: פרק יח פרק יט פרק כ פרק כא פרק כב פרשת חיי שרה: פרק כג פרק כד פרק כה (א-יח) פרשת תולדות: פרק כה (יט-לד) פרק כו פרק כז פרק כח (א-ט) פרשת ויצא: פרק כח (י-כב) פרק כט פרק ל פרק לא פרק לב (א-ג) פרשת וישלח: פרק לב (ד-לג) פרק לג פרק לד פרק לה פרק לו פרשת וישב: פרק לז פרק לח פרק לט פרק מ פרשת מקץ: פרק מא פרק מב פרק מג פרק מד (א-יז) פרשת ויגש: פרק מד (יח-לד) פרק מה פרק מו פרק מז (א-כז) פרשת ויחי: פרק מז (כח-לא) פרק מח פרק מט פרק נ

ספר שמות[edit]

פרשת שמות: פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו (א) פרשת וארא: פרק ו (ב-ל) פרק ז פרק ח פרק ט פרשת בא: פרק י פרק יא פרק יב פרק יג (א-טז) פרשת בשלח: פרק יג (יז-כב) פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז פרשת יתרו: פרק יח פרק יט פרק כ פרשת משפטים: פרק כא פרק כב פרק כג פרק כד פרשת תרומה: פרק כה פרק כו פרק כז (א-יט) פרשת תצוה: פרק כז (כ-כא) פרק כח פרק כט פרק ל (א-י) פרשת כי תשא: פרק ל (יא-לח) פרק לא פרק לב פרק לג פרק לד פרשת ויקהל: פרק לה פרק לו פרק לז פרק לח (א-כ) פרשת פקודי: פרק לח (כא-לא) פרק לט פרק מ

ספר ויקרא[edit]

פרשת ויקרא: פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרשת צו: פרק ו פרק ז פרק ח פרשת שמיני: פרק ט פרק י פרק יא פרשת תזריע: פרק יב פרק יג פרשת מצורע: פרק יד פרק טו פרשת אחרי מות: פרק טז פרק יז פרק יח פרשת קדושים: פרק יט פרק כ פרשת אמור: פרק כא פרק כב פרק כג פרק כד פרשת בהר: פרק כה פרק כו (א-ב) פרשת בחקתי: פרק כו (ג-מו) פרק כז

ספר במדבר[edit]

פרשת במדבר: פרק א פרק ב פרק ג פרק ד (א-כ) פרשת נשא: פרק ד (כא-מט) פרק ה פרק ו פרק ז פרשת בהעלותך: פרק ח פרק ט פרק י פרק יא פרק יב פרשת שלח: פרק יג פרק יד פרק טו פרשת קרח: פרק טז פרק יז פרק יח פרשת חקת: פרק יט פרק כ פרק כא פרק כב (פסוק א) פרשת בלק: פרק כב (ב-מא) פרק כג פרק כד פרק כה (א-ט) פרשת פינחס: פרק כה (י-יח) פרק כו פרק כז פרק כח פרק כט פרק ל (פסוק א) פרשת מטות: פרק ל (ב-יז) פרק לא פרק לב פרשת מסעי: פרק לג פרק לד פרק לה פרק לו

ספר דברים[edit]

פרשת דברים: פרק א פרק ב פרק ג (א-כב) פרשת ואתחנן: פרק ג (כג-כט) פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז (א-יא) פרשת עקב: פרק ז (יב-כו) פרק ח פרק ט פרק י פרק יא (א-כה) פרשת ראה: פרק יא (כו-לב) פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז (א-יז) פרשת שופטים: פרק טז (יח-כב) פרק יז פרק יח פרק יט פרק כ פרק כא (א-ט) פרשת כי תצא: פרק כא (י-כג) פרק כב פרק כג פרק כד פרק כה פרשת כי תבוא: פרק כו פרק כז פרק כח פרק כט (א-ח) פרשת נצבים: פרק כט (ט-כח) פרק ל פרשת וילך: פרק לא פרשת האזינו: פרק לב פרשת וזאת הברכה: פרק לג פרק לד