משתמש:סיני ועוקר הרים/טיוטה:אינדקס תורה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ספר בראשית[edit]

פרשת בראשית[edit]

פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו (א-ח)

פרשת נח[edit]

פרק ו (ט-כב) פרק ז פרק ח פרק ט פרק י פרק יא

פרשת לך לך[edit]

פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז

פרשת וירא[edit]

פרק יח פרק יט פרק כ פרק כא פרק כב

פרשת חיי שרה[edit]

פרק כג פרק כד פרק כה (א-יח)

פרשת תולדות[edit]

פרק כה (יט-לד) פרק כו פרק כז פרק כח (א-ט)

פרשת ויצא[edit]

פרק כח (י-כב) פרק כט פרק ל פרק לא פרק לב (א-ג)

פרשת וישלח[edit]

פרק לב (ד-לג) פרק לג פרק לד פרק לה פרק לו

פרשת וישב[edit]

פרק לז פרק לח פרק לט פרק מ

פרשת מקץ[edit]

פרק מא פרק מב פרק מג פרק מד (א-יז)

פרשת ויגש[edit]

פרק מד (יח-לד) פרק מה פרק מו פרק מז (א-כז)

פרשת ויחי[edit]

פרק מז (כח-לא) פרק מח פרק מט פרק נ

ספר שמות[edit]

פרשת שמות[edit]

פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו (א)

פרשת וארא[edit]

פרק ו (ב-ל) פרק ז פרק ח פרק ט

פרשת בא[edit]

פרק י פרק יא פרק יב פרק יג (א-טז)

פרשת בשלח[edit]

פרק יג (יז-כב) פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז

פרשת יתרו[edit]

פרק יח פרק יט פרק כ

פרשת משפטים[edit]

פרק כא פרק כב פרק כג פרק כד

פרשת תרומה[edit]

פרק כה פרק כו פרק כז (א-יט)

פרשת תצוה[edit]

פרק כז (כ-כא) פרק כח פרק כט פרק ל (א-י)

פרשת כי תשא[edit]

פרק ל (יא-לח) פרק לא פרק לב פרק לג פרק לד

פרשת ויקהל[edit]

פרק לה פרק לו פרק לז פרק לח (א-כ)

פרשת פקודי[edit]

פרק לח (כא-לא) פרק לט פרק מ

ספר ויקרא[edit]

פרשת ויקרא[edit]

פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה

פרשת צו[edit]

פרק ו פרק ז פרק ח

פרשת שמיני[edit]

פרק ט פרק י פרק יא

פרשת תזריע[edit]

פרק יב פרק יג

פרשת מצורע[edit]

פרק יד פרק טו

פרשת אחרי מות[edit]

פרק טז פרק יז פרק יח

פרשת קדושים[edit]

פרק יט פרק כ

פרשת אמור[edit]

פרק כא פרק כב פרק כג פרק כד

פרשת בהר[edit]

פרק כה פרק כו (א-ב)

פרשת בחקתי[edit]

פרק כו (ג-מו) פרק כז

ספר במדבר[edit]

פרשת במדבר[edit]

פרק א פרק ב פרק ג פרק ד (א-כ)

פרשת נשא[edit]

פרק ד (כא-מט) פרק ה פרק ו פרק ז

פרשת בהעלותך[edit]

פרק ח פרק ט פרק י פרק יא פרק יב

פרשת שלח[edit]

פרק יג פרק יד פרק טו

פרשת קרח[edit]

פרק טז פרק יז פרק יח

פרשת חקת[edit]

פרק יט פרק כ פרק כא פרק כב (פסוק א)

פרשת בלק[edit]

פרק כב (ב-מא) פרק כג פרק כד פרק כה (א-ט)

פרשת פינחס[edit]

פרק כה (י-יח) פרק כו פרק כז פרק כח פרק כט פרק ל (פסוק א)

פרשת מטות[edit]

פרק ל (ב-יז) פרק לא פרק לב

פרשת מסעי[edit]

פרק לג פרק לד פרק לה פרק לו

ספר דברים[edit]

פרשת דברים[edit]

פרק א פרק ב פרק ג (א-כב)

פרשת ואתחנן[edit]

פרק ג (כג-כט) פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז (א-יא)

פרשת עקב[edit]

פרק ז (יב-כו) פרק ח פרק ט פרק י פרק יא (א-כה)

פרשת ראה[edit]

פרק יא (כו-לב) פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז (א-יז)

פרשת שופטים[edit]

פרק טז (יח-כב) פרק יז פרק יח פרק יט פרק כ פרק כא (א-ט)

פרשת כי תצא[edit]

פרק כא (י-כג) פרק כב פרק כג פרק כד פרק כה

פרשת כי תבוא[edit]

פרק כו פרק כז פרק כח פרק כט (א-ח)

פרשת נצבים[edit]

פרק כט (ט-כח) פרק ל

פרשת וילך[edit]

פרק לא

פרשת האזינו[edit]

פרק לב

פרשת וזאת הברכה[edit]

פרק לג פרק לד