משתמש:נועם/סביונטה שי"ט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משניות סדר מועד, עם פירושי הרמב"ם והרע"ב - דפוס סביונטה שי"ט באתר "HebrewBooks"

שער[edit]

עמוד 1

הקדמת המעתיק[edit]

עמוד 2

הקדמת הרמב"ם לסדר מועד[edit]

עמוד 3

מסכת שבת[edit]

עמוד 6

מסכת עירובין[edit]

עמוד 52

מסכת פסחים[edit]

עמוד 84

מסכת יומא[edit]

פרק א' עמוד 109, פרק ב' 111, פרק ג' 113, פרק ד' 115, פרק ה' 117, פרק ו' 119, פרק ז' 121, פרק ח' 122

מסכת סוכה[edit]

עמוד 124

מסכת ביצה[edit]

עמוד 137

מסכת ראש השנה[edit]

עמוד 148

מסכת תענית[edit]

עמוד 158

מסכת מגילה[edit]

עמוד 165

מסכת חגיגה[edit]

עמוד 174

מסכת מועד קטן[edit]

עמוד 183

מסכת שקלים[edit]

עמוד 189