משתמש:נועם/אמסטרדם תצ"א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

זרעים, מועד, נשים - עם פי' משנת חיים - אמסטרדם תצ"א באתר "HebrewBooks"

שער[edit]

עמוד 1

הסכמות[edit]

עמוד 2

הקדמת המחבר[edit]

עמוד 5

תפלות בית המדרש בכניסתו וביציאתו[edit]

עמוד 7

סדר זרעים[edit]

ברכות עמוד 8, פאה 20, דמאי 34, כלאים 45, שביעית 62, תרומות 78, מעשרות 96, מעשר שני 109, חלה 120, ערלה 126, ביכורים 132

סדר מועד[edit]

שבת חלק א[1] עמוד 138, שבת חלק ב[2] 170, עירובין חלק א[3] 176, עירובין חלק ב[4] 162, עירובין חלק ג[5] 178, פסחים 190, שקלים 210, ראש השנה 223, יומא 231, סוכה 245, ביצה 254, תענית 262, מגילה 270, מועד קטן 276, חגיגה 281

סדר נשים[edit]

יבמות[6] עמוד 288, כתובות[7] 313, קידושין 333, גיטין 344, נדרים 363, נזיר 383, סוטה 396

דברי המגיה[edit]

עמוד 414שולי הגליון


  1. מתחילת המסכת, עד אמצע פרק י"ט.
  2. מאמצע פרק י"ט, עד סוף המסכת.
  3. מתחילת המסכת, עד אמצע פרק א'.
  4. מאמצע פרק א', עד אמצע פרק ה'.
  5. מאמצע פרק ה', עד סוף המסכת.
  6. עד אמצע פרק ט"ז (הסוף חסר).
  7. מאמצע פרק א' (ההתחלה חסרה).