משתמש:מאיר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משתמש זה הוא אברך כולל במשרה מלאה. אוהב את התורה ואת לומדיה. קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא חד הוא.

משתדל לתרום מזמני לטובת הכלל באוצר הספרים היהודי השיתופי ולקיים בכך מצוות תלמוד תורה בהידור, ללמוד וללמד, לכתוב ספרים ולהשאילם לאחרים, ולגמול חסד עם לומדי התורה ומקיימי מצוותיה.