מסילת ישרים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ספר

מסילת ישרים

כולל כל ענייני מוסר ויראת ה'.
חברו החכם הנעלה כמוהר"ר
משה חיים לוצאטו
נר"ו:

הובא לבית הדפוס והוגה בעיון נמרץ
על ידי החכם הנעלה כמוהר"ר
יעקב בכ"ר אברהם בשן זצ"ל
ומשנהו החכם הנעלה כמוהר"ר דוד בן
החכם השלם הרב הגדול והמובהק כמוהר"ר
רפאל מילדולה נר"ו:

בבית ובדפוס של האלוף כהר"ר נפתלי
הירץ
לוי רופא. בן האלוף והקצין פ"ו
כהר"ר אלכסנדר זיסקינד
לוי מעמדין:

בשנת כי עת לחננה כי בא מועד לפ"ק

[נוסח שער הספר דפוס ראשון אמשטרדם ת"ק]

תוכן העניינים[edit]

מהדורות דפוס[edit]

  • וארשא-תרל"ב: באתר "HebrewBooks"
  • עם ביאור "בלבבי משכן אבנה": באתר "אוצר החכמה"