מנחת שי/שופטים/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מנחת שיTriangleArrow-Left.png שופטים TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ויהי. טעם המלה רביעי והו"ו במאריך:

ה[edit]

וימצאו את אדני בזק. מלת אדני מלרע. וינס אדני בזק. ויאמר אדני בזק. מלעיל וכן כתב רד"ק וכן בדפוס ישן ובמקצת ספרים מדוייקים כ"י הדל"ת בגלגל בשנים אחרונים וקשיא לי דמהמסורת משמע דליכא אלא תרתי בטעם שופר ישן וינס אדני בזק דהכא. לדבר עם אדני זה (דניאל סימן ו'). וי"ל דרד"ק נמי שמעי ליה מסורת דלעיל דליכא אלא תרי בלחוד דשויין בטעם שופר כדאמרן אבל רד"ק אזיל לשיטתיה דסביריה ליה שהמאריך עושה מלעיל כמו שהוכחתי במאמר המאריך ומשום הכי כייל ויאמר אדני בזק בהדי וינס אדני בזק וקרי לתרוייהו מלעיל:

ויכו את הכנעני. בס"ס יש מאריך בה"א לא בנו"ן וכן כולם שבפרשה למעלה ולמטה:

ז[edit]

שבעים מלכים בהנות. בספרים כ"י מדוייקים הבי"ת בגעיא:

ויביאהו ירושלם. עיין מ"ש (בירמיה סימן כ"ו):

יא[edit]

וילך משם אל יושבי דביר. במקצת ספרים מדוייקים יושבי מלא וא"ו:

דביר ושם דביר. במקצת ספרים שניהם חסרים יו"ד ולא ידענא מאי אידון בהון:

יג[edit]

עתניאל. העי"ן בקמץ לבד:

טו[edit]

גלת עלית ואת גלת תחתית. ובספר יהושע את גלת עליות ואת גלת תחתיות. וכן יש שנויים אחרים. כי שם תנה לי. ובזה הבה לי. וסימן תהכרו לי (איוב י״ט:ג׳) רד"ק: (הג"ה: נ"ל תי"ו של תהכרו הוא סימן על תנה לי והה"א על הבה לי והראשון ביהושע תנה ובשופטים הבה. ובאשר כי שאלה גולות מים וצריך לכרות בור לכן בחר בסימן תהכרו להורות כי שאלה תנ"ה הב"ה כרו לי בורות לגולות מים. זאת גלע"ד באשר כי בחר בתיבת תהכרו אשר לא נמצא כ"א פעם אחת בתנ"ך. כי תי"ו ואחריו ה"א סמוך למלת לי נמצא פעמים רבות כמו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים (שמות יט ו) ואנשי קדש תהיון לי (שמות כ ל) ודומיהם. ד"ה אהרן פאלק:)

יז[edit]

חרמה. החי"ת בקמץ בלבד:

כד[edit]

ועשינו עמך חסד. בשו"א המ"ם וקמץ הכ"ף ויש ספרים שכתוב בקמץ המ"ם ושוא הכ"ף והיא שגגה וידענו זה מפי המסרה רד"ק. ועיין מ"ש (ביהושע ב'):

כה[edit]

ויראם את מבא העיר. בכל ספרים כ"י ודפוסים ישנים מלא וא"ו כחברו הקודם לו בסמוך:

כז[edit]

ואת בנותיה ואת תענך ואת בנתיה. אין בנוני"ן מאריך. ואת בנותיה ואת תענך עיין מ"ש (ביהושע יז) מהחסרים והמלאים. ואת תענך העי"ן בשוא לבדו כמ"ש (ביהושע י"ב) והנו"ן בפתח ויש ספרים בקמץ:

ואת ישב דור. אין ביו"ד מאריך. ישבי קרי וחסר וא"ו שלא נמנה במסורת בכלל המלאים וכן הוא במדוייקים:

ואת יושבי יבלעם. אין ביו"ד מאריך חד מן ל"ד מלאים וח"ו וכן הוא במדוייקים:

לא[edit]

ואת חלבה. לא מפיק ה"א מ"ג:

ואת אפיק. בס"א כ"י אפיק הפי"א בצירי ויש ג"כ הערה מחילוף זה בדפוס ישן אכן בשאר הספרים בחירק:

לב[edit]

ישבי הארץ כי לא הורישו. חסר וא"ו כי לא נמנה במסורת עם המלאים וכן הוא בספרים מדוייקים:

לו[edit]

· הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.