מהרש"א - חידושי הלכות/תענית

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

מהרש"א - חידושי הלכות TriangleArrow-Left.svg תענית

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
רמב"ן
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
קרן אורה
רש"שדפים מקושרים

חידושי הלכות למהרש"א על מסכת תענית

פרק ראשון – מאימתי[edit]

פרק שני – סדר תעניות כיצד[edit]

פרק שלישי – סדר תעניות אלו[edit]

פרק רביעי – בשלשה פרקים[edit]


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף