מהרש"א - חידושי אגדות/כריתות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
חידושי אגדות למהרש"א
על מסכת כריתותתוכן[edit]

כריתות[edit]

פרק ראשון – שלשים ושש[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח:

פרק שני – ארבעה מחוסרי כפרה[edit]

ח: ט. ט: י. י: יא. יא:

פרק שלישי – אמרו לו[edit]

יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז.

פרק רביעי – ספק אכל חלב[edit]

יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ:

פרק חמישי – דם שחיטה[edit]

כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג:

פרק שישי – המביא אשם[edit]

כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח: