מהדורא בתרא/יבמות/פח/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מהדורא בתרא TriangleArrow-Left.png יבמות TriangleArrow-Left.png פח TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
תוספות ישנים
תוספות רי"ד
רמב"ן
רשב"א
מהרש"ל
מהר"ם
חי' הלכות מהרש"א
מהדורא בתרא
מהר"צ חיות

שינון הדף בר"ת


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


[גמרא אלא סברא וכו' וק"ק אם כן מאי צריך קרא דאו הודע לעד אחד כיון שהיא סברא לגבי אשה ה"ה גבי חלב מידי דהוי אחתיכת ספק כו' ובא אחד ואמר ברי לי דחלב הוא ודאי דמהימן ואין לחלק בין היתר לאיסור גבי' דאם כן מאי מקשי מדבר שבערוה הא יש לחלק כמ"ש התוספות אחר כך ויש ליישב ודו"ק]:

בתוס' ד"ה ומה אם ירצה כו' לעולם איכא למימר כו' יש לנו לומר דמסתמא שוגג היה כו' עכ"ל ואע"ג דהשתא ליכא הוכחה דבעד אחד מיירי קרא ואימא דאיצטריך קרא לב' עדים דלא נימא דשתיק משום דמזיד היה אלא שוגג היה מכל מקום תדע דקאמר משום דשתיקה כהודאה דמיא ניחא ודו"ק:

[מיהו מנ"ל לתוספות להקשות דלמא משום המקשן תלה עצמו בסברת התרצן דע"כ לא זה דמסתמא שוגג הוא דאם לא כן אינו מתרץ כלום וע"כ הנראה לומר דתוספות מקשים [על] התרצן דמלתא דפשיטא הוא דסתם שוגג הוא ואין צריך ראיה וק"ל:

ד"ה אי קסבר רש"י מיהו ק"ק מנ"ל למקשין להקשות דלמא ויש ליישב ודו"ק]:


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון