יוסף תהלות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

יוסף תהלות

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

א[edit]

ב[edit]

פה[edit]

יג[edit]

גם ה' יתן הטוב וכו'. אפשר דמתפלל על יחוד קבה"ו וז"ש יתן הטוב יסוד וארצנו מלכות תתן יבולה מהשפע הנשפע לה. צדק לפניו יהלך, צדק מ' לפניו פב"פ יהלך אותיות י' כלה כמ"ש רשב"י זיווגא דכ"י וגם אמנה אחותי בת אב"י וכו'. וישם לדרך יחוד פעמיו בסוד ישנה כמ"ש האר"י ז"ל בסוף על כן נקוה לך. עוד יש לרמוז מ"ש רז"ל שיתפלל קודם שילך לדרך וכן ר"ת צדק לפניו יהלך צלי שקודם שילך יתפלל. ובזה השכינה תלך עמו וזהו צדק שהיא השכינה לפניו יהלך. ועוד רמוז מלאך הממונה על השמירה (טפטפי"ה) שהוא גימט' צדק עה"כ:·
מעבר לתחילת הדף