אוצר:עקרונות וקווים מנחים/קישורים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כדי לשמור על אחידות העריכה ב'אוצר הספרים היהודי השיתופי', גובשה רשימת עקרונות וקווים מנחים בנושא 'קישורים'.

אופן הקישור לספרים ספציפיים[edit]

ספרי

[[ספרי/במדבר/מספר פיסקא]] או [[ספרי/דברים/מספר פיסקא]] - מיספור הפסקאות בצורה רציפה וללא חלוקה לפרשות.

ספר המצוות לרמב"ם ונושאי כליו

[[ספר המצוות לרמב"ם]] - ולא רמב"ם/ספר המצוות, ולא ספר המצות לרמב"ם/להרמב"ם

[[שם הספר/שורש/עשין/לאוין/מספר השורש או המצוה]]

מנין העשין המוספין לדעת הרמב"ן?

ספר החינוך

[[ספר החינוך]] ולא [[חינוך]].

גליון רע"א למשניות
הלכות גדולות
רי"ף

לעת עתה לפי סדר דפי ש"ס וילנא.

ר"ן

חידושי הר"ן/ר"ן על נדרים = ר"ן/לפי סדר דפי הגמרא. ר"ן על הרי"ף = ר"ן על הרי"ף/לפי סדר דפי הרי"ף.

מאירי

בית הבחירה למאירי = בית הבחירה למאירי/

רבינו ירוחם
שולחן ערוך הגר"ז/הרב
מדרש רבה

בראשית רבה/פרשתא/פסקה, את ה"סדר" (צו, שמיני. תזריע) לא צריך להזכיר כי מספור הפרשתות רציף. (קהלת רבתי, איכה רבתי וכו').

אופן הקישור בדפי תלמוד בבלי[edit]

קישור לפסוקים המופיעים בתוך הגמרא, יעשה באופן הבא: הטקסט שיוצג יהיה אך ורק לשון הפסוק המובאת בדפוס וילנא, כשהוא מהווה למעשה קישור למיקום המדוייק בתנ"ך. לדוגמא: המילים בראשית ברא אלוקים מפנות לדף תנ"ך/בראשית/א#א, באופן הזה: [[תנ"ך/בראשית/א#א|בראשית ברא אלוקים]].