אוצר:עקרונות וקווים מנחים/בית המדרש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כדי לשמור על אחידות העריכה ב'אוצר הספרים היהודי השיתופי', גובשה רשימת עקרונות וקווים מנחים בנוגע לדיוני 'בית המדרש' שבאוצר.