אגודה/ראש השנה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אגודה TriangleArrow-Left.png ראש השנה TriangleArrow-Left.png א

· הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ארבעה ראשי שנים הן (ר"ה ב.). באחד בניסן ראש השנה למלכים באחד באלול למעשר בהמה רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטות וליובלות לנטיעה ולירקות. באחד בשבט לאילנות דברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו.

יש גאון שכתב דאין להתענות בכל ארבעה ראשי שנים זה כזה מדמני להו בהדדי (התשובה היא במרדכי דף שי"א) עיין לקמן בסוף המסכתא.

דתנן שטרי חוב המוקדמים פסולין (ר"ה ב.). פסקו התוספות (ב. ד"ה לשטרות) כל שטר שיש בו ספק ויכולין ליישבו בשום עניין אין לפסלו. (דף ש"א במרדכי פרק זה תמצא תשובה שטר שלא היה מכוין היום לכמה בחודש ולא פסל השטר):

מעבר לתחילת הדף