אבי הנחל/פתיחה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png פתיחה

· הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אגדת בראשית

א"ב נראה דרב תנא חיברו דאיתא בסנהדרין דז"ך ע"ב אשכח ר' יעקב בר אחא דהוה כתוב בספר אגדתא דבי רב. וכן אמרו בזוהר הקדוש ספר ויקרא דז"ל ובספרא דאגדתא דבי רב אמרינן וגו'. כ"כ בהקדמת הספר הנ"מ אג"כ יע"ש.

ולי הפעוט אינו ראיה ברורה זה, דהא בזוהר הקדוש תמצא דמזכיר ספרא דאגדתא דבי ר' ייבא סברא ודרה"מ וכיוצא בהן דרובן היה להם ספרא דאגדתא, כל אחד מה שחידש וקיבל מרבו חלקו מה"ס, והרי לפנינו פרקי רבי אליעזר דהתחיל בסדר אג"כ ולפי דברי הרב הנזכר דהוא אגדתא דבי רב אם הוא רב שסידר הזוהר הקדוש נאה להסמיך אחר הזוהר הקדוש האי אגדתא דהכל בא ממקור אחד.