אבי הנחל/ה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי הנחל TriangleArrow-Left.png ה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פרק ה'

נביאים הן' יקיר לי כך ישראל אפילו חוטאים בשגגה מעלה עליהן שהן כתינוק קטן שנאמר כי נער ישראל ואוהבהו. פתרון מאמר זה תמצא בחי' על המד"ר סדר לך לך פרשה ט"ל ובזכרונות שם צייתי בזה.

והלשון דאפילו חוטים בשגגה היינו לדבר לשון נקי על ישראל ולשבחן דלא נחשדו לחטוא במזיד. ודוחק לפרש דתיבת בשגגה קאי למטה, דהיינו בשגגה מעלה עליהן, דהיה ראוי לומר בכ' ולא בב' כלישנא דקרא כשגגה שיוצא.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף