יערות דבש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
יערות דבש
ה"ה תוכחת מוסר מה שדרש ברבים אדמו"ו.
הגאון אמיתי מהר"ר
יהונתן ז"ל בק"ק מיץ המעוטרה
כשהי' שם לרב ומורה, והי' יושב בישיבה של מעלה:
והרביץ שם תורה והעמיד תלמידים הרבה:
גאוני הדור וכלי חמדה: אשרי העם שככה לו:
ורומי' תהלה נאה לו:
והספר זה לא צריך לפארהו במילולו:
כי מעצמו נותן ריח כשמן אפרסמון בכל פעלו:
ובהיכלו כבוד אומר כולו


הובא לבית הדפוס של כהר"ר
זעקל יצ"ו בן כה' אהרן מדפיס ז"ל.

בשנת שמע בני מוסר אביך לפ"ק

[נוסח שער הספר דפוס זולצבך ה'תקנ"ה]

תוכן העניינים[edit]

חלק א[edit]

חלק ב[edit]

מהדורות דפוס[edit]