תבנית:כתב מחוק

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

תבנית זו מבוססת על התבנית המקבילה בוויקיפדיה העברית, היא נועדה לחקות את הפעולה של קוד <s> ולמתוח קו מחיקה על פני הטקסט

דוגמה: טקסט מחוק