שיחה:רש"י/שמות/כא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 23:57, 8 December 2021 by Sije (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רש"י והמת יהיה לו בבור[edit]

רש"י פס' ל"ד לגבי בור כתב והמת יהיה לו שהכוונה לניזק שהוא צריך לטפל בנבילה, וקשה שהרי הגמ' ב"ק נ"ג ב' דורשת מוהמת יהיה לו של בור למעט שור פסוהמ"ק שאין המת שלו ושהבעלים מטפלים בנבילה נלמד מוהמת יהיה לו שכתוב גבי שור.(כך שמעתי להקשות מפי רבי.)