בית מאיר/מועד קטן/ז/א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי
צורת הדף


לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהמידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' שיעורים על עמוד זה באתר "קול הלשון"
לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
תוספות רי"ד
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
בית מאיר
קרן אורה
רש"ש

שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


בית מאיר TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png ז TriangleArrow-Left.png א

התם כדקתני טעמא מפני הסכנה. קשה מה בכך דמותר לסתור מפני הסכנה מה טעם יש עלההיתר לבנות אם לא מטעמא דרב חסדא מחשש גנבא אלא דהכא י״ל בדוחק דר״ל כדלקמן דא״כ ממנעו ולא סתר אלא בלשון האיכא דאמרי צ״ע רב. דמה מקשה התם נמי ליסתור ולא ליבני הא כיון דהותר הסתירה מפני הסכנה פשיטא דמותר נמי לבנות לר"ח מטעמו דחשש גנבי ומה תו קשיא לי' וצ״ע.

מעבר לתחילת הדף