שפתי כהן

שפתי כהן (ש"ך) - על שולחן ערוך חושן משפט ויורה דעה