ש"ך/חושן משפט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ש"ךTriangleArrow-Left.png חושן משפט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה
פרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
נתיבות המשפט - ביאורים
נתיבות המשפט - חידושים
סמ"ע
קצות החושן
פתחי תשובה
ש"ך
אורים
תומים
באר הגולה
באר היטב
ביאור הגר"א
ט"ז
לבושי שרד


ערוך השולחן


לדף זה באתר "על התורה" לסימן זה באתר "תא שמע"


פירוש
שפתי כהן (ש"ך)
על שולחן ערוך חלק חושן משפט


הלכות דיינים[edit]

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז

הלכות עדות[edit]

כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח

הלכות הלואה[edit]

לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד

הלכות טוען ונטען[edit]

עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו

הלכות גביית מלוה[edit]

צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו

הלכות גביית חוב מהיתומים[edit]

קז קח קט קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים[edit]

קיא קיב קיג קיד קטו קטז

הלכות אפותיקי[edit]

קיז קיח קיט קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובו[edit]

קכא

הלכות הרשאה[edit]

קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח

הלכות ערב[edit]

קכט קל קלא קלב

הלכות חזקת מטלטלין[edit]

קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט

הלכות חזקת קרקעות[edit]

קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ קנא קנב

הלכות נזקי שכנים[edit]

קנג קנד קנה קנו

הלכות שותפים בקרקע[edit]

קנז קנח קנט קס קסא קסב קסג קסד קסו קסז קסח קסט קע

הלכות חלוקת שותפות[edit]

קעא קעב קעג קעד

הלכות מצרנות[edit]

קעה

הלכות שותפים[edit]

קעו קעז קעח קעט קפא

הלכות שלוחין[edit]

קפב קפג קפד קפה קפו קפז קפח

הלכות מקח וממכר[edit]

קצ קצא קצב קצג קצד קצה קצז קצח קצט ר רא רב רג רד רה רו רז רח רט רי ריא ריב ריג ריד רטו רטז ריח ריט רכ רכא רכב רכג רכה רכו

הלכות אונאה ומקח טעות[edit]

רכז רכט רל רלא רלב רלג רלד רלה רלו רלז רלח רלט רמ

הלכות מתנה[edit]

רמא רמב רמג רמד רמה רמו רמז רמח רמט

הלכות מתנת שכיב מרע[edit]

רנ רנא רנב רנג רנד רנה רנו רנז רנח

הלכות אבידה ומציאה[edit]

רנט רס רסא רסב רסג רסד רסה רסו רסז רסח רסט ער רעא

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים[edit]

ערב

הלכות הפקר ונכסי הגר[edit]

רעג רעד ערה

הלכות נחלות[edit]

רעו רעז רעח רעט רפ רפא רפב רפג רפד רפה רפו רפז רפט

הלכות אפוטרופוס[edit]

רצ

הלכות פקדון[edit]

רצא רצב רצג רצד רצה רצו רצז רחצ רצט ש שא שב

הלכות שומר שכר[edit]

שג דש שה

הלכות אומנים[edit]

שו

הלכות שוכר[edit]

שז שח שט שי שיא שיב שיג שטו שטז שיז שיט

הלכות חכירות וקבלנות[edit]

שכא שכו של

הלכות שכירות פועלים[edit]

שלא שלב שלג שלד שלה שלו שלז שלח שלט

הלכות שאלה[edit]

שמ שמא שמב שדמ שמו

הלכות גניבה[edit]

שמח שמט שנ שנא שנג שנד שנה שנו שנז שנח

הלכות גזילה[edit]

שנט שס שסא שסב שסג שסד שסה שסו שסז שסח שסט שע שעא שעב שעג שעה שעז

הלכות נזיקין[edit]

שעח שעט שפ שפב שפג שפד שפה שפו שפז

הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשין[edit]

שפח

הלכות נזקי ממון[edit]

שצ שצא שצג שצד שצו שצז שצח שצט ת תא תב תז תי תיא תיז תיח תיט

הלכות חובל בחבירו[edit]

תכ תכא תכג תכד תכה תכו תכז