ערך/עדי ייחוד

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עדי ייחוד

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

נאמנות האשה נגדםEdit

אם נאמנת האשה כנגדם לומר לא נבעלתי. עיין ש"ג בשם ריא"ז (יבמות לח: מדפה"ר אות ד) שנאמנת, ועיין דברי יחזקאל שהוכיח משו"ת הרשב"א (ח"ד סימן שכח) שאין נאמנת, אך דחה הראייה[1].שולי הגליון


  1. ובלא"ה אפשר שכוונת הרשב"א לראייה אחרת עיין קרן אורה (יבמות נח.) ולפי זה אין מקום לראיה מדברי הרשב"א
מעבר לתחילת הדף