טורי אבן/חגיגה/כז/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

טורי אבן TriangleArrow-Left.png חגיגה TriangleArrow-Left.png כז TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי
צורת הדף


לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהמידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' שיעורים על עמוד זה באתר "קול הלשון"
לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
חי' הלכות מהרש"א
טורי אבן
רש"ש

שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


דף כ"ז ע"א

סלמנדרא. פי' רש"י חיה הנבראת מן האור כשבוערין אש במקום אחד שבע שנים תמיד בלי הפסק. וכ"פ בסנהדרין פ"ז (דף סג) גבי חזקי' שסכתו אמו סלמנדרא. ובפ"ט דחולין (דף קכז) פי' שרץ הנוצר מן האור מעצי הדס ע"י כשפי'. והתוס' פי' בשם הערוך החלד והעכבר תירגם יהונתן כרכושתא וסלמנדרא.

וק"ל הא שם בפ"ט דחולין תניא הצב למינהו להבי' הערוד וכן הנפילים וסלמנדרא אלמא מינא דצב הוא ולא עכבר אבל בתנחומא פ' וישב קאמרי הזגגין העושין את הזכוכית כשהן מסיקין הכבשן ז' ימי' וז' לילות רצופים מכובד האור יוצא משם ברי' הדומה לעכבר והבריות קורין אותו סלמנדרא אדם סך לידו מדמו או א' מאבריו אין האור שולטת באותו מקום למה ע"י שתחילת ברייתו מן האור מכאן אמרו ת"ח אין אור של גיהנם שולטת בו וזה קרוב לפירש"י דכאן ואפשר שרש"י גרס בתנחומא ז' שנים במקום ז' ימים שבס' שלנו ואפשר נמי כיון דסלמנדרא דומה לעכבר תרגום יונתן לעכבר סלמנדרא:

סליק מסכת חגיגה
Information.svg

הגרסה הראשונית של דף זה הונגשה באמצעות ובאדיבות דיקטה

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף