תבנית:תנאי מסכתות

בעת עריכת התבנית, חובה לעדכן גם את {{תנאי מסכתות חלופי}}!!! זהירות מונעת אסון

תבנית זו היא תבנית משלימה לתבנית {{ניווט כללי עליון}} בעת עדכונה חשוב לעדכן גם את {{תנאי מסכתות תחתון}}