תבנית:רת

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:רת/תיעוד.


תבנית זו משמשת לדפים מהסוג ראשי תיבות בבלי/ברכות/ב/א, והיא בעצם קיצור של התבנית {{צבע גופן}}, עם הפרמטר "לבן".

אופן השימושEdit

(באמצעות לחיצה כפולה על המקום הריק שאחרי האות מ' או באמצעות סימונו, ניתן לראות את האותיות המוסתרות)

מ{{רת|ילה}} ← מילה.