שאלות חזרה/ברכות/ו

דף וEdit

בקיבוץ כמה אנשים מישראל שורה שכינה?


האם מותר לרוץ בשבת, ובימות החול מתי מצוה ומתי אסור לרוץ?


מה הפירוש "כי זה כל האדם"?