תנ"ך ומפרשיו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
(Redirected from תנ"ך)
Jump to navigation Jump to search
תורה נביאים וכתובים[1] ומפרשיהם
תורה נביאים וכתובים
תורה בראשית ۰ שמות ۰ ויקרא ۰ במדבר ۰ דברים
נביאים יהושע ۰ שופטים ۰ שמואל א ۰ שמואל ב ۰ מלכים א ۰ מלכים ב ۰ ספר ישעיה ۰ ספר ירמיה ۰ ספר יחזקאל
תרי עשר: הושע ۰ יואל ۰ עמוס ۰ עובדיה ۰ יונה ۰ מיכה ۰ נחום ۰ חבקוק ۰ צפניה ۰ חגי ۰ זכריה ۰ מלאכי
כתובים תהילים ۰ משלי ۰ איוב ۰ שיר השירים ۰ מגילת רות ۰ מגילת איכה ۰ מגילת קהלת ۰ מגילת אסתר ۰ ירמיה ۰ עזרא ۰ נחמיה ۰ דברי הימים א ۰ דברי הימים ב

תוכן מפורט לפרקים[edit]

יהושע: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד.

שופטים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככא.

שמואל א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללא.

שמואל ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד.

מלכים א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכב.

מלכים ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכה.

ישעיה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסו.

ירמיה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנב.

יחזקאל: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמח.

תרי עשר:

הושע: אבגדהוזחטייאיביגיד.
יואל: אבגד.
עמוס: אבגדהוזחט.
עובדיה: א.
יונה: אבגד.
מיכה: אבגדהוז.
נחום: אבג.
חבקוק: אבג.
צפניה: אבג.
חגי: אב.
זכריה: אבגדהוזחטייאיביג.
מלאכי: אבג.

תהילים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנ.

משלי: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללא.

איוב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמב.

שיר השירים: אבגדהוזח.

רות: אבגד.

איכה: אבגדה.

קהלת: אבגדהוזחטייאיב.

אסתר: אבגדהוזחטי.

דניאל: אבגדהוזחטייאיב.

עזרא: אבגדהוזחטי.

נחמיה: אבגדהוזחטייאיביג.

דברי הימים א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכט.

דברי הימים ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלו.

מפרשי תנ"ך[edit]

ראשונים[edit]

אחרונים[edit]

תרגומים[edit]

מפרשי רש"י[edit]

הערות שוליים[edit]

  1. סדר נביאים וכתובים מבואר בבבא בתרא יד:, ועיין ערך תנ"ך.