תוספות רבי עקיבא איגר/נגעים/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

תוספות רבי עקיבא איגרTriangleArrow-Left.png נגעים TriangleArrow-Left.png ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה


מפרשי הפרק

רע"ב
תוספות יום טוב
תוספות רבי עקיבא איגר
תפארת ישראל - יכין
תפארת ישראל - בועז


מפרשי המשנה

פירוש המשנה לרמב"ם
ר"ש
הון עשיר
רש"ש


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ה[edit]

[אות א] הרע"ב ד"ה אף לא נדרי. אבל מצטרף. ומ"מ נלפענ"ד דבנדרים שבינו לבינה י"ל דאפי' בצירוף א"י להתיר דבכלל נדרי עצמו הוא. ואם שתק ביום שמעו א"י להתיר בצירוף לג' וכדמשמע בירושלמי הובא בר"ן נדרים (ד' פ"א ע"ב). וא"כ י"ל דמה"ט נקט במתני' שבינו לבין אחרים משום דבינה לבינו גם לת"ק א"י להתיר דהוי נדרי עצמו. ור"ש פי' דמשום הכי נקט שבינה לבין אחרים דהנך בעי חקירת חכם. אבל שבינה לבינו לא בעי חקירת חכם ויכול להפר. וצ"ל דמלתא דפסיקא נקט. וה"ה להנך נדרים היכי דשתק ביומא ולא הפר. או לענין התרה שלא בלשון הפרה. ולפענ"ד י"ל כמ"ש דבכה"ג גם הת"ק מודה דא"י להתיר:


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.