תולדות יצחק/דברים/לא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

תולדות יצחק TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png לא

טז[edit]

וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ וחרה אפי בו ביום ההוא והיה לאכול ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים. בזה יש קושיא גדולה הנה התשובה מגן וצנה על כל העבירות ומצילה מכל הצרות ואיך אמר על התשובה והוידוי ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא אחר שהתודה ואמר הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. וכתב הרמב"ן וטעם ואמר ביום ההוא על כי אין אלהי בקרבי איננו וידוי גמור כענין והתודו את עונם אבל הוא הרהור בחרטה שיתחרטו על מעלם ויכירו כי אשמים הם והיה ראוי לרוב חסד השם שיעזרם שכבר כפרו בע"ז ולכך אמר כי על הרעה הגדולה אשר עשה לבטוח בע"ז יסתיר עוד פנים מהם לא במסתר פנים הראשון שהסתיר פני רחמיו ומצאוהו רעות רבות וצרות רק שיהיו בהסתר פני הגאולה ויעמדו בהבטחת ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם עד שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי גמור ותשובה שלימה כמו שנאמר למעלה ושבת עד ה' אלהיך ע"כ. וא"כ למה אמר בראשונה והסתרתי פני מהם ובאחרונה הסתר אסתיר שכפל ההסתר. והנכון בעיני שכוונת הפסוקים האלו הוא מצד הלב ומצד הפועל וזה יובן בשנחזור לפרש עוד פסוקים שפירשנו בפרשה שעברה והם פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלהינו ללכת לעבוד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פורה ראש ולענה אמר שני פעמים פן לפי שזה האיש עבד ע"ז בידיו שעבד ע"ז בפועל ולא האמין בה בלבו ולא כפר בעיקרי דת משה וז"ש אשר לבבו פונה היום ללכת לעבוד את אלהי הגוים הוא בפועל וכן יש הרבה אנשים שאומרים שרוצים להמיר דתם שא"א להם לסבול כל כך יסורים ועובדים בפועל לע"ז ובלב עובדים לשי"ת כי בלבם עיקרי דת משה וז"ש והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי פי' שיאמר שלום יהיה לי מצד שלבי טוב ושלם עם ה' ואמר בלבבו שעם הלב שהוא שלם יתברך ויאמר שלום יהיה לי לפי שבשרירות לבי ובמחשבתי טובה ויש לי חוזק בה אלך והוא רוצה שתי תורות וזהו למען ספות הרוה את הצמאה פי' דת עע"ז היא רוה שעוזב לאנשים שיעשו מה שלבם חפץ והיא רוה מתאוות העולם ותורתנו צמאה שמונע כל התאוות ונשאר האדם צמא מהם וזה האיש מוסיף תורה רוה על תורה צמאה ויש לו שתי תורות תורת ה' בלבו ותורת ע"ז בידו ועלה על הדעת שיסלח לו בעבור שהוא מאמין בעיקרי הדת לז"א לא יאבה ה' סלוח לו ואמר פן יש בכם שורש פורה ראש הוא איש אחר שעובד ע"ז בפועל וגם בלב ואמר עליו והבדילו ה' לרעה וגו'. ובזה שפירשתי נדע פירוש הפסוקים האלו הלא על כי אין אלהי בקרבי שזה האיש עבד ע"ז בפועל וגם בלב וז"ש וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ זהו שעבד ע"ז בפועל וחזר ואמר ועזבני והפר את בריתי זהו שגם בלב הוא מין וזה קרוי הפרת ברית ואח"כ חזר בתשובה לענין המינות והתודה ממנו אבל לא התודה מהפועל לפי שדעתו שאם יעבוד לשי"ת בלבו ויעבוד ע"ז בידיו שאינו רע ולא יבואו לו צרות ולכן לא התודה אלא על המינות וז"ש ואמר ביום ההוא הלא על כי אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה וזהו טעם בקרבי ולכן הכפיל ההסתר שזה יטעו אחריו בני אדם ולא יטעו במינות וז"ש ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה בפועל ובלב כלומר עתה יפרע מה שעבד ע"ז קודם זה בפועל ובלב וזה לפי שעתה פנה אל אלהים אחרים שעבד ע"ז בפועל זהו דעתי ובזה הפי' יתיישב מאד זה הענין ולשון הפסוקים:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.