תבנית:סיני

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שיעור להאזנה, כל הדף ב-13 דקות (בממוצע) באתר "סיני", מגיד השיעור: הרב אורי בריליאנט


השיעורים אינם זמינים בינתיים למסכתות הבאות, ואין להניח את התבנית במסכתות אלו:

 • שקלים
 • יומא
 • ביצה
 • תענית
 • מועד קטן
 • חגיגה
 • יבמות (זמין על דפים בודדים, עד דף ט, כולם קושרו)
 • נדרים
 • נזיר
 • גיטין
 • קידושין
 • בבא קמא
 • הוריות
 • בכורות
 • תמורה
 • כריתות
 • מעילה
 • תמיד

במסכתות הבאות יש לשים לב לשינויים:

 • מסכת בבא מציעא, התבנית מתאימה רק מדף מ ואילך (דפים ב-מ זמינים אך אינם מצייתים לחוקיות קבועה ולכן יש לקשר אליהם בצורה ידנית)
 • מסכת בבא בתרא, השיעורים זמינים רק מדף כ. התבנית מתאימה
 • מסכת שבועות, ישנם דפים רבים אין עליהם שיעור. שימו לב
 • מסכת מנחות זמינה (לסירוגין) רק עד דף כט
 • מסכת נדה, השיעורים זמינים רק מדף כה. התבנית מתאימה

לפני שמירה, הצג בתצוגה מקדימה ונסה לבדוק אם הקישור עובד. במקרים נדירים כתובת היעד שונה משאר הדפים באותה מסכת, ובמקרה כזה אין להשתמש בתבנית אלא להעתיק את הקישור התקין ולהפנות באמצעותו